מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ועידת הלסינקי

הוועידה השלישית של ציוני רוסיה ופולין, שנתכנסה בעיר הלסינקי שבפינלנד ב-4 בדצמבר 1906. במרכז הדיונים עמדה שאלת השתלבותם של יהודי התפוצות בחיי מדינות העולם.הוועידה דגלה בהצטרפות היהודים אל מאבק תנועות השחרור של עמי רוסיה, בהבטחת זכויות המיעוטים הלאומיים, בשוויון זכויות מלא ליהודים, בהכרה ביהודי רוסיה כיחידה בעלת זכויות לאוטונומיה בכל ענייני ההווי הלאומי.ל"מצע הלסינקי" התנגדו רבים, ובייחוד הציונים, ששללו את הגלות וחששו מהפניית כוחות היהדות אל "עבודת ההווה" והסחתם מן העיקר - משיבת ציון ומהתיישבות בארץ ישראל. השם ניתן לרחוב במלאת 75 שנה לכינוס.
נמצא בשכונת רמת ידין (דורה)