מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

וייסבורג חיים 1892 - 1959

יליד טרנסילבניה. למד משפטים באוניברסיטת בודפשט. מראשי הפעילים באגודת הסטודנטים "מכבייה", ציר מטעמה לקונגרס הי"א.במלחמת העולם הראשונה נפל בשבי הרוסים ושם השתלם בשפה העברית בעזרת שבויים מגליציה. ברח מהשבי עם ד"ר א' מרטון. פעל רבות למען הציונות בקרב היהדות המתבוללת. היה מנהל הנציגות היהודית הלאומית בטרנסילבניה, השתתף בייסוד הסתדרות ציונית אחידה שם וייצג את ציונות טרנסילבניה בוועידת לונדון ב-1920 ובקונגרסים ציוניים.
חבר הוועד הפועל הציוני. ארגן יהודים כפריים לעלייה, והודות ליוזמתו זאת נוסד ליד עפולה כפר גדעון.עלה ארצה ב-1925 והשתתף בגאולת עמק זבולון, שם קמה שכונת צור שלום. היה נשיא הכבוד של "מכבי" בטרנסילבניה, ובחיפה היה יו"ר "מכבי". חבר הוועד הפועל של מרכז "הציונים הכלליים". פרסם ספרים מספר.
נמצא בשכונת רמת אפרים