מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

התשעים ושלוש ( ה 93)

שכונת רמת אפרים ע"ש 93 הצעירות היהודיות שאספו הגרמנים במלחמת העולם השנייה כדי להעבירן לבית בושת צבאי. כולן העדיפו למות על קידוש השם ע"י בליעת רעל.
נמצא בשכונת רמת אפרים