מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

התנאים

תוארם של חכמי התורה מימי בית שני ועד סוף המאה השנייה, משמעון הצדיק עד תלמידיו של רבי יהודה הנשיא.
התנאים יצרו את התורה שבעל-פה (משנה, תוספתא, ברייתא ומדרשי ההלכה).

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת נאות הרצל