מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

השופטים

שכונת נאות הרצל. בתקופת המקרא הנהיגו את ישראל בתקופה שבין כיבוש הארץ להתחלת המלוכה. הם הושיעו את ישראל מהעמים השכנים ששיעבדו אותם ונגשו בהם.
נמצא בשכונת נאות הרצל