מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הצפירה

שבועון ואחר-כך יומון עברי בוורשה. נוסד ב-1862 ונערך ע"י חיים זליג סלומינסקי, נחום סוקולוב ואחרים. הופיע עד 1931. בשיא הצלחתו הגיעה תפוצתו ל-15,000 גיליונות.
נמצא בשכונת נאות הרצל