מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הפורצים

לכבוד אנשי האצ"ל פורצי כלא עכו ב-4 במאי 1947. הפורצים הצליחו לחדור לכלא בפריצה נועזת ולשחרר את חבריהם הכלואים. בקרב שהתנהל לאחר הפריצה נפגעו, נהרגו או נשבו כמה מחברי המחתרת, ובהם יעקב וייס איש נתניה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת רמת אפרים