מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הס משה 1812 - 1875

הוגה דעות ציוני-סוציאליסט. יליד בון, גרמניה. מראשוני ההוגים את רעיון שיבת ציון והתקומה הלאומית היהודית במאה הי"ט ומראשוני דבריה של התנועה הסוציאליסטית באירופה. חיבר ספרים ובהם את הספר הידוע "רומא וירושלים".
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)