מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המתמיד

שירו של חיים נחמן ביאליק על תלמיד הישיבה המתמיד בלימודו.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)