מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המליץ

שבועון עברי. נוסד ב-1860 באודסה ע"י א' צדרבוים. כתבו בו הנודעים שבסופרי ההשכלה ברוסיה. י"ל גורדון היה מעורכיו.
בימי פרידברג נעשה לכלי הביטוי המרכזי של "חיבת ציון". בין השאר הופיעו בו מאמריהם הראשונים של אחד-העם וביאליק. נסגר ב-1903.
נמצא בשכונת נאות הרצל