מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המגיד

שבועון עברי. נוסד ב-1856 ברוסיה, אבל לא יצא לאור במדינה זו, בעטיה של הצנזורה בה, אלא בפרוסיה. העורך והמייסד היה א"א זילברמן. דוד גורדון היה עוזרו וממשיכו. הטיף בהתלהבות לרעיון "חיבת ציון".
נמצא בשכונת נאות הרצל