מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הלפרין ירמיהו 1901 - 1962

יליד רוסיה. בנו של מיכאל, עלה ארצה ב-1913. היה מפעילי ה"הגנה" ועוזרו של ז'בוטינסקי בהגנת ירושלים. מפעילי בית"ר, רב-החובל של ספינת בית-הספר הימי הראשון "שרה א'".
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)