מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הל"ה

לזכרם של 35 חברי הפלמ"ח - בהם איש נתניה - שיצאו במלחמת העצמאות לעזרת גוש עציון, עלו על מארב, ובקרב שנתחולל במבואות הגוש נפלו כולם. על-שמם נקרא קיבוץ נתיב הל"ה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)