מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הטורים

ע"ש ספר ההלכה "ארבעה טורים" שחיבר ר' יעקב. ואלה הטורים: טור "אורח חיים", טור "יורה הדעה", טור "אבן העזר" וטור "חושן משפט".
נמצא בשכונת בן ציון