מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

החלוצים

ע"ש הסתדרות "החלוץ" (העובר לפני המחנה). הקבוצה הראשונה נוסדה בארצות-הברית על ידי בן-גוריון ובן-צבי. ב-1917 הוקמה קבוצה גם באירופה על ידי יוסף טרומפלדור. ארגון זה ריכז עד 10,000 צעירים יהודים באירופה ובארצות אחרות. צעירים אלה קיבלו בגולה הכשרה מקצועית בתחומים, כגון חקלאות ואמנויות כדי שיוכלו לעסוק בכך בארץ. פעולות "החלוץ" פסקו אחרי מלחמת העולם השנייה. במשמעות הכללית: חלוצים הם העושים ראשונה, כגון מי שמקימים יישובים חדשים.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)