מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הגליל

חבל הררי בצפון ארץ-ישראל, מעמק יזרעאל ועד נהר הליטאני בלבנון. יש בהרי הגליל העליון הרים שגובהם מעל 1,000 מ'.
רבים מראשוני נתניה הגיעו מחבל ארץ זה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)