מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הגדוד העברי

ע"ש היחידות היהודיות בצבא הבריטי, שאורגנו בזמן מלחמת העולם הראשונה. היחידות היהודיות כללו את "גדוד נהגי הפרדות של ציון" ו- 3 גדודים של קלעי המלך שלבסוף אוחדו ונקראו "הראשון ליהודה". על המתנדבים לגדודים נמנו נתיני א"י שגורשו ע"י התורכים לאלכסנדריה ולאירופה וכן מתנדבים יהודיים מאירופה וארה"ב. הגדודים השתתפו בקרבות בחזיתות השונות כולל בקרבות של הבריטים נגד התורכים בארץ.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת עין התכלת