מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הגאולה

לציון כמיהת העם לשחרור ולפדות.
נמצא בשכונת בן ציון