מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הבריגדה היהודית (החי"ל)

החי"ל (חטיבה יהודית לוחמת), החטיבה הצבאית היהודית אשר לחמה כחלק מן הצבא הבריטי במלחמה נגד גרמניה הנאצית. הוקמה בשנת 1944 לאחר משא ומתן ארוך ומייגע בין נציגי הסוכנות היהודית לארץ ישראל ובין שלטונות בריטניה.
רבים מן היהודים תושבי הארץ התנדבו וגויסו ליחידות הלוחמות של הצבא הבריטי משנת 1939, ורובם אף הוצבו בגדודים וביחידות מיוחדים. אך רק בשנת 1944 רוכזו כל אלה לחטיבה יהודית אחת. הגדודים השונים השתתפו בקרבות רבים, כגון בקרבות ביוון, במדבר המערבי ובאיטליה.
נמצא בשכונת נווה עוז