מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האונייה ארינפורה

ספינת מלחמה בריטית אשר במלחמת העולם השנייה בעת הקרב באל-עלמיין חשה לאי מלטה לתגבור הכוח הבריטי ערב הפלישה לסיציליה. על סיפונה היו למעלה מאלף חיילים, מקצתם מהכוח היהודי. הספינה טבעה באחד במאי 1943 בעלותה על מוקש ימי, ומאות טבעו, בהם 140 חיילים יהודים.