מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

דניאל

מגולי בבל. על שמו אחד מספרי הכתובים בתנ"ך, קצתו עברית וקצתו ארמית, ובו מסופרים קורותיו בתקופת נבוכדנאצר ובלשאצר, מלכי בבל, וכמו כן חזיונותיהם של חנניה, מישאל ועזריה. נבוכדנאצר מינה אותו לשליט בבל. קיימים חילוקי דעות באשר למחברו ולזמנו (דניאל א, ו).
נמצא בשכונת רמת ידין (דורה)