מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

דיין שמואל 1891 - 1968

יליד רוסיה. עלה ארצה ב-1908 ועבד כפועל חקלאי במושבות. היה ממייסדי קבוצת דגניה ופרש ממנה, והקים את המושב הראשון, נהלל, ב-1921. ממנהיגי "הפועל הצעיר" ומפא"י. חבר המרכז החקלאי ומוסדות אחרים. חבר הכנסת הראשונה, השנייה והשלישית. בשנות החמישים סייעו הוא ואשתו דבורה למושבי עולים. כתב ספרים על תולדות היישוב. אביו של משה דיין, שהיה רמטכ"ל צה"ל ושר הביטחון.