מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

דוד המלך 970 - 1010 לפנה"ס

בן ישי. גדול מלכי ישראל הקים את מלכות בית דוד.
משורר וגיבור מלחמה. בעודו נער ניצח את גוליית הפלשתי וזכה לתהילה. על כך נתעוררה קנאתו של שאול המלך, והוא החל לרודפו. אחרי מותם של שאול ויהונתן בנו הומלך בחברון על יהודה, ואחרי שבע שנים - על כל בית ישראל. כבש את ירושלים וקבע בה את בירת ממלכתו. במסעי מלחמה הכניע את אדום, את ארם, את עמון ואת מואב. מייחסים לו את חיבור ספר תהלים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)