מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גרץ צבי היינריך - הירש 1817 - 1891

היסטוריון של עם ישראל וחוקר המקרא. יליד פוזן (כיום בפולין). קיבל חינוך מסורתי. זמן רב היה מורה בפולין. ב-1842 עבר לאוניברסיטה בברסלאו. היות שליהודים לא חולקו שם תוארי "דוקטור", קיבל את התואר הנ"ל בווינה. בשנות החמישים של המאה הי"ט. פרסם ספר מונומנטאלי על ההיסטוריה של העם היהודי.