מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גוטמכר אליהו 1796 - 1874

ממבשרי התנועה ליישוב הארץ. יליד פולין. רב בפוזן, מכונה:"הצדיק מגרודיץ". דבק בתורת הסוד ונודע כ"בעל-שם". האמין שאין ליהודים להמתין בפסיביות לביאת המשיח, אלא חובה עליהם לעסוק בעבודה מעשית בארץ ישראל.