מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גדעון (ירובעל)

שופט בישראל. הציל את ישראל מיד מדיין ובעלות בריתה בנצחו אותן בשדות עמק-יזרעאל. כשהוצע לו ולבניו כס המלוכה - סירב (שופטים ו, יג).
נמצא בשכונת נאות הרצל