מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גבעת חיים

קיבוץ בעמק-חפר. השם ניתן לרחוב כאות הערכה והוקרה על עמידתו האיתנה והנועזת של הקיבוץ אל מול פני הבריטים במצור בשנת 1945
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)