מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ברק בן אבינועם

חי בתקופת השופטים. בימי השופטת דבורה היה מצביא במלחמה בסיסרא, שר צבאו של יבין מלך חצור, וניצחו (שופטים ד, ח).
נמצא בשכונת נאות הרצל