מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ברודצקי זליג - אשר 1888 - 1954

פרופסור למתמטיקה, נשיא האוניברסיטה העברית. בילדותו היגר עם משפחתו לאנגליה מאוקריאנה.
נשיא ההסתדרות הציונית בבריטניה ו"ועד שליחי הקהילות" של יהודי בריטניה. ראש המחלקה המדינית של הסוכנות בלונדון. ב-1949 עלה לישראל.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)