מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בר יהודה ישראל (אידלסון) (1895 - 1965)

ממנהיגי "צעירי ציון". יליד רוסיה. עלה ארצה ב-1926. ב-1927 נאסר במשמרת לעבודה עברית בתור מזכיר מועצת פועלי פתח תקווה. ממנהיגי אחדות העבודה". מזכיר ועדת הביקורת המרכזית. חבר כנסת ושר הפנים.
נמצא בשכונת קרית נורדאו