מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בר-אילן (ברלין) מאיר 1880 - 1949

נקרא על שמו של בר-אילן (ברלין) מאיר, שהוא בנו של הנצי"ב - נפתלי צבי יהודה ברלין ממנהיגי "המזרחי". יליד וולוז'ין, רוסיה. למד בישיבת אביו בוולוז'ין. אחר-כך בטלז ובבריסק. ציר בקונגרסים ציוניים. התגורר בגרמניה ובארצות הברית. ממייסדי ה"ג'וינט". חבר הדירקטוריון של קרן קיימת לישראל. ב-1926 עלה ארצה. חבר ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית. ב-1937 נשיא "המזרחי". עורכו הראשי של "הצופה".
לזכרו נוסדה האוניברסיטה הנושאת את שמו.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)