מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן עטר חיים, הרב 1696 - 1743

מגדולי חכמי מרוקו. מקובל, ששמו יצא לתהילה בזכות חיבורו "אור החיים" - אחד הפירושים החשובים לתורה בדורות האחרונים. על שמו מכונה הרב בשם "אור החיים הקדוש".
בדרכו לעלות לארץ ישראל התעכב בליוורנו שבאיטליה, שהיתה אז מרכז תורני חשוב, כינס בה תלמידים ודיבר על לבם לעלות לארץ ישראל ולהקים בה ישיבה. ארגן ועד שחבריו היו מעשירי היהודים באיטליה, אשר קיבלו עליהם לפרנס את הישיבה שתקום בירושלים. יסד ישיבה בעכו ולאחר מכן העתיק את הישיבה לפקיעין.
נמצא בשכונת בן ציון