מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן מאיר (רוזנברג) ישראל שלמה, הרב 1910 - 1971

יושב-ראש המרכז העולמי של "המזרחי". יליד ורשה היגר לארצות הברית, ושם היה עשר שנים רב ראשי בהרטפורד - 1950. היה חבר כנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, סגן שר הפנים, הבריאות והסעד, חבר בוועד המנהל של אוניברסיטת בר-אילן. היה מייסד ישיבת תורה ומלאכה "טכניקום".

רחובות בשכונה