מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן יוסף (טבנצ'יק) שלמה 1913 - 1933

ראשון הרוגי המלכות בשלטון המנדט הבריטי. איש בית"ר, הוצא להורג בכלא עכו באשמת יריות על אוטובוס ערבי באזור ראש פינה.
נמצא בשכונת רמת אפרים