מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן זכאי יוחנן (המאה הראשונה)

מגדולי התנאים בארץ ישראל אחרי חורבן בית שני. מתלמידי הלל. התנגד למרד ברומאים. אחרי חורבנה של ירושלים הפך את יבנה למרכז רוחני. היה מן הראשונים שעסקו בחוכמת הנסתר.
נמצא בשכונת נאות הרצל