מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן אליעזר (זבורסקי) אריה 1913 - 1970

עלה ארצה ב-1920 מווילנה. מ-1926 חבר בית"ר. נאסר פעמים רבות ע"י הבריטים, וגורש לאריתריאה ולסודן. ב-1947 ברח עם ארבעה מחבריו דרך מנהרה שחפרו והגיע ארצה אחרי טלטולים רבים.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)