מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן איש חי, חיים יוסף, הרב 1835 - 1920

גדול הפוסקים של יהדות בבל. נולד בבגדד. את השכלתו התורנית קנה בבית המדרש לרבנים שבעיר ובלימודיו עם גדולי התורה שבה. עסק בתורת הנגלה ובתורת הנסתר. משנת 1859, עם פטירת אביו, החל משמש כדרשן קבוע עד ליום מותו, במשך 50 שנה.
שמו יצא למרחוק ורבים באו לשומעו. בתקופתו היה שגשוג רוחני ליהדות בבל. היה ידוע באהבתו את ארץ ישראל ותמך בשד"רים (ר"ת: שלוחא דרבנן - שליח של רבנים). בשנת 1869 עלה ארצה. לאחר תקופה קצרה חזר לבגדד בלחץ בני קהילתו שקשתה עליהם הפרדה ממנו, ושם נפטר. חיבר ספרים רבים, והחשוב בהם הוא "בן איש חי".
נמצא בשכונת נווה שלום