מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

נווה שלום

שכונה שהיא רחוב. נווה שלום - על-שם רבי שלום שבזי. שכונת פועלים יוצאי תימן שעבדו בחוות "פרדס הגדוד". הוקמה בראשית שנות השלושים. שבזי שלום (שלם) בר יוסף, הרב, משורר דגול.
חי בתימן בתחילת המאה הי"ז. על קורות חייו ידוע אך מעט: לפי מקצועו היה אורג - כמנהג חכמי תימן, שלא הפכו את תורתם לקרדום לחפור בו, אלא התקיימו מן המלאכה.משורר פורה. שיריו היכו שורש בשירה הישראלית ומושרים בפי כל, כגון: "אהבת הדסה", "שלום לבוא שבת", "אם ננעלו דלתי נדיבים". מיוחס לו המדרש "חמדת ימים", פירוש לתורה על פי דרכי הקבלה של המקובלים הראשונים.שבזי מוחזק קדוש ובעל מופת, ואגדות רבות מסופרות על אודותיו. מקום קבורתו בעיר תעז שבתימן נחשב לאתר קדוש זה דורות רבים.
היום נבלעה בעין התכלת.

רחובות בשכונה