מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בלקינד נעמן 1899 - 1917

איש מחתרת ניל"י. בדרכו למצרים בשליחות המחתרת תפסו אותו הבדווים והסגירוהו לטורקיה. נידון למיתה ונתלה בדמשק.
נמצא בשכונת נאות הרצל