מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בורוכוב דב בר 1881 - 1917

אידאולוג של התנועה הציונית הסוציאליסטית. יליד אוקראינה. ממייסדי הברית העולמית של "פועלי ציון". עם יצחק בן צבי עיבד את מצע התנועה. ציר לקונגרס הציוני. נמנה עם מארגני ההגנה העצמית היהודית ברוסיה. יצא לארצות הברית וחזר לרוסיה ב-1917. עצמותיו הועלו ארצה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)