מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בוסל יוסף 1891 - 1919

עלה ארצה ב-1908 עם העלייה השנייה. יליד ביילורוסיה. מפעילי "הפועל הצעיר". ציר לקונגרס הציוני. מהוגי רעיון הקבוצה וממייסדי דגניה א' טבע בכינרת. על שמו נקראו אגודות נוער בגליציה ורומניה.