מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בובליק גדליהו 1875 - 1948

עיתונאי אידי, יליד רוסיה, היגר לארצות הברית עורך "יידישע נייעס" בשנים 1928 - 1932. נשיא "המזרחי" בארצות הברית.