מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ארן (אהרונוביץ) זלמן 1899 - 1970

עלה ארצה ב-1926 מרוסיה. ממנהיגי "אחדות העבודה", מפא"י ותנועת העבודה. חבר כנסת ושר החינוך והתרבות. יזם תוכנית לרפורמה בחינוך. הנהיג הוראת תודעה יהודית בבתי ספר ופיתח בתי ספר קדם-מקצועיים.
נמצא בשכונת קרית נורדאו