מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אנילביץ מרדכי 1919 - 1943

יליד פולין. מפקד הלוחמים היהודים בגיטו ורשה שעמדו בגבורה עילאית מול הצורר הנאצי. חבר "השומר הצעיר". נפל בבונקר המפקדה בגיטו ורשה. על שמו קיבוץ יד-מרדכי.
נמצא בשכונת רמת אפרים