מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אלנקווה אפרים, הרב

מחכמי ספרד שהיגרו מחמת הרדיפות בשנת 1391 לצפון אפריקה. רב, פייטן ורופא, בנו של רבי ישראל אלנקווה, מחבר ספר "מנורת המאור" שנשרף בטולדו על קידוש השם. מנהיגי קהילות ישראל הכירו בגדולתו. שמו נתפרסם בכל קהילות אפריקה כקדוש ובעל מופת והיה ידוע בכינוי "הרב".חיבורו החשוב "שער כבוד ה" עוסק בהשגות הרמב"ן על "מורה נבוכים" לרמב"ם. ככל הנראה היה מחברו של פירוש התורה "דרבנו אפרים".
נמצא בשכונת נאות שקד