מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אלכסנדר ינאי (מלך 76 - 103 לפנה"ס)

כהן גדול ומלך מבית החשמונאים מלך בתקופה 76 - 103 לפנה"ס. הרחיב את גבולות ארץ יהודה מרבת עמון עד רפיח ומדן עד הנגב הדרומי. תמך בצדוקים והסתכסך עם הפרושים. השאיר אחריו מדינה משגשגת, אך חברה מסוכסכת, על-שמו קרוי נחל אלכסנדר.
נמצא בשכונת בן ציון