מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אלישע (המאה התשיעית לפנה"ס)

תלמידו וממשיכו של אליהו. נביא בישראל בימי המלכים יהורם, יהואחז ויואש. היה מתון ביחסיו עם בית המלוכה (ספר מלכים א, יט, טז).
נמצא בשכונת רמת ידין (דורה)