מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אלחריזי יהודה בן שלמה 1170 - 1235

משורר ומתרגם מערבית, מאחרוני הסופרים העברים של תור הזהב בספרד. תרגם את "מורה נבוכים". בספרו הגדול "תחכמוני" ביקש להוכיח למשכילים בני דורו, מתבוללים שסגדו ליפי תרבות האיסלאם, שהשפה העברית וספרותה אינן נופלות מתרבות האיסלאם וספרותה
נמצא בשכונת בן ציון