מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אלומות

אלומות הקציר על שם בית הספר הממלכתי הנמצא בקרבת מקום.