מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אחימאיר אבא (שאול הייסנוביץ) 1856 - 1962

ממנהיגיה הרוחניים של התנועה הרביזיוניסטית בארץ. עלה ארצה ב-1924 יליד ביילורוסיה. סופר ומשורר. אביה הרעיוני של "ברית הבריונים", גרעין מחתרת לאומית.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)